menedżer plików online

Zarządzaj plikami www online bez konieczności logowania się do klienta FTP. Możesz używać programu jako backdoora lub archiwizować (*.ZIP) pliki online i wysyłać je mailem jako backup. Program posiada również możliwość edycji plików online, bez konieczności ściągania ich na lokalny komputer. Ponadto masz możliwość wykonywania poleceń systemowych bezpośrednio na serwerze hostingowym.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 1